OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2013 rok

OGŁOSZENIE
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach zaprasza członków i sympatyków naszej jednostki na walne zebranie sprawozdawcze za 2013 rok, które odbędzie się remizie OSP w Więcławicach w dniu 29 marca, o godzinie 17:00. Drugi termin zebrania – godzina 17:15.

Planowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności (prezentacja multimedialna).
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

W trakcie zebrania można będzie uregulować składki członkowskie za 2013 i 2014 rok.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra