OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Dołącz do nas

Plakat OSP Więcławice - Dołącz do nas!
Rekrutacja do Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach:

Aby zostać strażakiem OSP Więcławice należy:

1. Złożyć pisemny wniosek do Zarządu OSP o przyjęcie w poczet członków jednostki. (KLIKNIJ TUTAJ)

2. Uzyskać pozytywną decyzję Zarządu OSP w sprawie przyjęcia.

3. Złożyć ślubowanie

Kandydat na strażaka OSP Więcławice podlega ocenie przez okres próby jednego roku. Po tym okresie Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków, lub też nie (w sytuacji jeśli kandydat np. nie wywiązywał się z powierzonych obowiązków.)

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej dzielą się na:

– członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

– członków wspierających,

– członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym OSP może być:

– pełnoletni obywatel polski i cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

– niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczona zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

– niepełnoletni poniżej 16 lat za zgoda opiekunów ustawowych, jeżeli wyrazi chęć uczestniczenia w realizacji celów OSP i złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP podpisane przez opiekunów ustawowych i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granica, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swa zgoda zostanie przyjęta przez Zarząd OSP.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków OSP.

Do najważniejszych cech jakimi powinien odznaczać się kandydat do naszej jednostki to: 

– męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń, hart, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia wszystkich sił fizycznych i psychicznych,

– dbałość o prezencję, schludny i estetyczny wygląd,

– podporządkowanie zarządzeniom organów władzy statutowej (na ich wezwanie udzielanie pomocy stosownie do swych uprawnień i możliwości),

– umiejętność i chęć udzielania pomocy znajdującym się w potrzebie,

– świadomość, iż swoim postępowaniem kształtuje opinię społeczeństwa o pożarnictwie,

-szacunek i posłuszeństwo przełożonym i starszym strażakom, – koleżeństwo wobec starszych  jak również wobec podwładnych, młodszych i kolegów.

Zostając członkiem czynnym naszej organizacji możesz zdobywać nowe umiejętności poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach takich jak: 

 • Kurs dowódców;
 • Kurs naczelników;
 • Kurs ratowników medycznych; (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc)
 • Kurs operatorów mechanicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs  operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs podstawowy (wymagany do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych)
 • Kurs ratownictwa technicznego;
 • Kurs kierowców – konserwatorów;
 • Kurs z zakresu obsługi i używania powietrznych aparatów oddechowych;

Strażak, biorący udział w działaniach ratowniczo–gaśniczych, musi spełniać wszystkie, niżej wymienione warunki:

 • Wiek od 18 do 65 lat;
 • Niekaralność;
 • Aktualne badania lekarskie, zezwalające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
 • Aktualną polisę ubezpieczenia NW.
 • Kurs podstawowy strażaków – ratowników OSP

Więcej informacji:

Prezes OSP Więcławice – druh Tomasz Szymański tel. 602373584

Naczelnik OSP Więcławice – druh Maciej Podymkiewicz tel. 608676969

Opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – druh Arkadiusz Rudziński tel. 788293222

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra