OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

O jednostce

o-nas_wynik
Od maja 2016 roku OSP Więcławice jest włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Więcławicach działa od 1948 roku. Na swoim wyposażenie posiada dwa samochody ratownicze: Renault Master, oraz Star 266. Jednostka jest wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie akcji z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego, zwalczania pożarów, oraz klęsk żywiołowych. Przy jednostce funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Nasi druhowie posiadają specjalistyczne szkolenia, dzięki którym możemy prowadzić skuteczne działania ratownicze.pasatnietetei_wynik

Do głównych celów i zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach należą:

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
6. działania na rzecz ochrony środowiska,
7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Obszarem działania naszej jednostki jest gmina Michałowice, a w szczególności: Więcławice Dworskie, Zdzięsławice, Pielgrzymowice, Doły Więcławske, oraz Więcławice Stare.

Ochotnicza Straż Pożarna w Więcławicach funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej, a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Informujemy, że przy naszej jednostce funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Chętne osoby w wieku od 12, do 16 lat, posiadające dobre zdrowie i zgodę rodziców zapraszamy na nasze zbiórki, lub prosimy o kontakt z opiekunem drużyny – Arkadiuszem Rudzińskim (tel. 788293222)

Nasza drużyna bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych, pomaga w organizacji procesji i imprez kościelnych, wykonuje drobne prace porządkowe w remizie, oraz przy sprzęcie bojowym, stanowiacym wyposażenie naszej straży.
MDP OSP Więcławice stanowi pewnego rodzaju „zaplecze” dla członkostwa w jednostce. Po osiągnięciu pełnoletności, członkowie MDP uchwałą zarządu OSP przyjmowani są do seniorów jednostki, gdzie po wykonaniu badań lekarskich i odbyciu przeszkolenia podstawowego mogą czynnie uczestniczyć w działaniach Ratowniczo – Gaśniczych, oraz uczestniczyć w kursach specjalistycznych i zdobywać nowe uprawnienia.

Zdjęcia MDP OSP Więcławice w dziale GALERIA

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra