OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Walne zebranie za 2014 rok

Image11121 marca 2015 roku, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze OSP Więcławice za 2014 rok. Na zebranie przybyli zaproszeni goście: Pan Wójt Antoni Rumian, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Krakowie Pan St. Kapitan Arkadiusz Kielin, Komendant Gminny Janusz Wójcik, Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Pani Ewa Krawczyk, Radni Stanisław Sieńko i Marek Kozłowski, Sołtys Masłomiącej Pani Dorota Dąbrowska, Prezes Stowarzyszenia „Pełna Chata” Pan Leszek Hinc, oraz druhowie seniorzy i członkowie zwyczajni naszej jednostki.

Zebranie otwarł Prezes Przemysław Wełna, następnie przyjęto porządek zebrania i Walne Zebranie rozpoczęło obrady. Naczelnik Maciej Podymkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności w formie prezentacji, Skarbnik Zbigniew Balik odczytał sprawozdanie finansowe, a druh Mariusz Janas przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Podczas głosowania za udzieleniem absolutorium, jednogłośnie przyjęto ten wniosek.
Następnie w dyskusji głos zabrali goście:
Pan Wójt podziękował za zaangażowanie OSP Więcławice zarówno w działalność ratowniczą, jak i w inne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Pan St, Kapitan Arkadiusz Kielin omówił program szkoleń dla OSP, oraz przypominał o zasadach BHP, które obowiązują wszystkich druhów. Podziękował także za udział w działaniach ratowniczych i wspieranie PSP. Pani Przewodnicząca Rady Gminy, Ewa Krawczyk podziękowała za działania na terenie Pielgrzymowic.
W czasie dyskusji poruszono temat organizacji imprez plenerowych, oraz sprawę boiska sportowego przy remizie.
Omówiono także organizację zawodów sportowo – pożarniczych, które odbędą się 24 maja w Więcławicach.
Po półtora godzinnych obradach zebranie zostało zamknięte.
Pragniemy złożyć serdecznie podziękowania za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla Pań Ewy i Agnieszki Krawczyk, Doroty Dąbrowskiej, Doroty Podymkiewicz, Moniki Leszczyńskiej i Annie Calik. Dziękujemy także Pani Katarzynie Polak za przepyszne ciasto.
Druhnie Klaudii Klich dziękujemy za zdjęcia.
Dziękujemy przede wszystkim za miłe słowa pod adresem naszej organizacji. Następne Walne Zebranie odbędzie się za rok.
Będzie to podsumowanie pięcioletniej kadencji Zarządu, oraz zostaną przeprowadzone Wybory Nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Image111Image212

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra