OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Substancja Chemiczna w ZS w Więcławicach.

6_wynik20 lutego br., o godzinie 9:12, zostaliśmy zaalarmowani o rozpyleniu nieznanej substancji chemicznej w Zespole Szkół w Więcławicach.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy trwającą ewakuację uczniów, pod kierownictwem Dyrektora szkoły.
Teren akcji został zabezpieczony, następnie KDR wydał rozkaz ratownikom wsparcia nauczycieli w ewakuacji, oraz zabezpieczeniu medycznym osób, które skarżyły się na trudności w oddychaniu. Równolegle przeprowadzono rozpoznanie sytuacji, a ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych przeszukali budynek.
W rozpoznaniu stwierdzono, że w czasie trwania lekcji w sali chemicznej, uczniowie i nauczyciel prowadzący zajęcia poczuli nieznany zapach, po czym po chwili zaczęli łzawić, oraz wykazywać trudności w oddychaniu (drażniące działanie wdychanej substancji). W sali przebywało osiemnaście osób, które na polecenie nauczyciela opuściły pomieszczenie.
W czasie prowadzenia działań, do punktu ewakuacji (sala gimnastyczna) ewakuowano łącznie 253 osoby.
Przybyłe na miejsce zdarzenia Zespoły Ratownictwa Medycznego skontrolowały stan zdrowia wszystkich obecnych w sali. Wobec niestwierdzenia zagrożenia zdrowia, nikt nie został zabrany do SOR.
Dalsze działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, to ponowna kontrola pomieszczeń za pomocą detektora gazu, sprawdzenie szafy z substancjami chemicznymi w sali, oraz na prośbę Policji przeszukanie korytarzy i toalet pod kątem znalezienia pojemnika z nazwą rozpylonej substancji.
Dalsze działania Policji polegały na wytypowaniu osób, które mogły się przyczynić do rozpylenia substancji.
O godzinie 10:25 działania zostały zakończone, a uczniowie mogli wrócić na lekcje.
SIS:
OSP Więcławice: GBA, GLBARt
JRG7: GBA, Dowódca JRG7
JRG5: SSan
KM PSP: Z-ca Komendanta Miejskiego bryg.Andrzej Nowak, Naczelnik Wydziału Operacyjnego mł.bryg.Arkadiusz Kielin,
ZRM, Policja
Warto przy okazji tego zdarzenia wskazać, że działania profilaktyczne (prowadzone przez naszą jednostkę z Dyrekcją szkoły), doskonale się sprawdziły w czasie prawdziwej akcji: Ewakuacja została przeprowadzona wzorowo, a dzięki cyklicznym ćwiczeniom na obiekcie, uczniowie zachowali spokój i uważnie wykonywali polecenia, nie wywołując tym samym wybuchu paniki.

5_wynik3_wynik

 

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra