OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach pragnie serdecznie zaprosić wszystkich członków i sympatyków na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 2 kwietnia 2011 roku, o godzinie 17:00 w naszej remizie.

Planowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i  wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Wybory (cz.1);
– Zarządu OSP
– Komisji Rewizyjnej OSP

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

11. Wybory (cz.2);
– Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP.
– Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Dalszy ciąg zebrania:
12. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
13. Wolne wnioski.
14. Podjecie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
15. Zakończenie zebrania.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra