OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2012 rok

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach zaprasza członków i sympatyków na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE (za 2012 rok) które odbędzie się dnia 23 marca 2013 roku, o godzinie 17:00 w naszej remizie

Planowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności (prezentacja)
5. Sprawozdanie z przebiegu remontu remizy w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2013”
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
9. Powołanie zespołu do spraw młodzieży, oraz nowego opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
10. Przedstawienie projektu współpracy OSP Więcławice ze stowarzyszeniem „Pełna Chata”, oraz Urzędem Gminy Michałowice, zmierzającej do utworzenia „Centrum Kultury w Więcławicach”
11. Dyskusja.
12. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
13. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
14. Wolne wnioski.
15. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
16. Zakończenie zebrania.

Wszyscy druhowie są proszeni o przybycie w umundurowaniu galowym, ewentualnie koszarowym.

W czasie zebrania będzie istniała możliwość uregulowania składki członkowskiej za 2013 rok, a także zaległej – za 2012.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra