OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Więcławice

W sobotę 31 marca, w remizie OSP Więcławice odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze za 2011 rok.

Planowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności (prezentacja multimedialna).
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków, oraz sympatyków!

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra