OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Uroczyste poświęcenie Samochodów Ratowniczo – Gaśniczych OSP w Więcławicach.

W sobotę 23 lipca 2011 roku, na terenach ogrodu parafialnego w Więcławicach odbyły się uroczystości związane z poświęceniem samochodów ratowniczo – gaśniczych. Uroczystość ta została otwarta przemarszem pododdziałów składających się z pocztów sztandarowych przybyłych jednostek, oraz pocztu flagowego. Pan Janusz Wójcik Komendant Gminny Gminy Michałowice, który w tym dniu pełnił funkcję dowódcy uroczystości wprowadził kompanię z pododdziałami.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu przez orkiestrę „Hejnał”, Dowódca Uroczystości złożył Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, druhowi Leszkowi Ziębie, meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego poświęcenia pojazdów.

Pan Krzysztof Kaczmarczyk konferansjer, zapowiedział rozpoczęcie mszy polowej w amfiteatrze. Msza koncelebrowana była przez Księdza Grzegorza Szewczyka – Kapelana Diecezjalnego Straży Pożarnych, oraz Ks. st. kpt.  Władysława Kuliga – Kapelana Wojewódzkiej Małopolskiej Straży Pożarnej.

Po zakończeniu mszy, nastąpiło przywitanie przybyłych gości, oraz chrzestnych samochodów, którzy zostali poproszeni o podejście do STARA oraz FORDA i chwycenie za biało-czerwone wstęgi. Gdy księża zakończyli poświęcenie pojazdów rozpoczęły się przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwszy przemówił Wójt Gminy Michałowice – Pan Antoni Rumian. W swoim przemówieniu podziękował za zaangażowanie druhów z Więcławic w działania ratownicze, oraz życzył aby samochody dobrze służyły naszej OSP.

Gdy Wójt zakończył przemówienie głos zabrał Pan Wojciech Kozak Wice Marszałek Województwa Małopolskiego, a zarazem Honorowy Ojciec Chrzestny samochodów, który przybył na uroczystość wraz z delegacją działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pan Marszałek w swoim przemówieniu, wyrażał wdzięczność druhom za udział w akcjach podczas zeszłorocznej powodzi. Mówił też o jedynym w Polsce programie dla OSP – „Małopolskie Remizy”.

Głos zabrał również Druh Prezes Leszek Zięba, który życzył, aby druhowie z Więcławic zawsze wracali bezpieczni z działań ratowniczych.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali, odznaczeń, oraz wyróżnień dla najbardziej zasłużonych strażaków. Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczono Pana Jana Janasa, który przez wiele lat był aktywnym działaczem Zarządu OSP Więcławice. Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” udekorowana została Sołtys sołectwa Masłomiąca, Pani Dorota Dąbrowska, która otrzymała medal za wspieranie działalności OSP Więcławice, propagowanie ochrony przeciwpożarowej, oraz za walkę ze skutkami podtopienia Gminy Michałowice podczas lata w 2010 roku. Pozostałych druhów odznaczano odznakami: „Strażak Wzorowy”, „Za wysługę lat”, wręczono także okolicznościowe dyplomy, oraz odznaki dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Na zakończenie wręczono odznaczenia specjalne dla ludzi, którzy szczególnie przyczynili się do tego, że OSP Więcławice posiada dzisiaj wiele specjalistycznego sprzętu, oraz wyposażenia. „Rycerskimi Medalami Przyjaźni” odznaczono: Antoniego Rumiana, Janusza Wójcika, ks. Ryszarda Honkisza, Katarzynę Mostowską, Zenona Harsze oraz „Honorowym Medalem Za Zasługi” st. kpt. Tomasza Pacułę.

Naczelnik Maciej Podymkiewicz przybliżył zebranym historię pozyskania dla jednostki samochodów, wymieniając wszystkie osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie. Kierowcy w tym czasie dokonali krótkiej demonstracji pojazdów poprzez włączenie sygnałów świetlnych i akustycznych, a w kolejce do kolejnych przemówień ustawili się nasi goście.

Ks. st. kpt. Władysław Kulig wręczył list gratulacyjny od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Andrzeja Mroza, oraz podziękował za zaproszenie na uroczystość. Proboszcz Ryszard Honkisz dziękował za współpracę Straży z Parafią, a Pan st. kpt. Tomasz Pacuła odczytał list Komendanta Miejskiego do Więcławskich Strażaków. Pani Monika Nawara wręczyła na ręce Prezesa Wełny obraz z wizerunkiem św. Floriana, a Panie Sołtys Ewa Krawczyk, oraz Dorota Dąbrowska przekazały tort w kształcie samochodu strażackiego. Meldunek Dowódcy Uroczystości do druha Prezesa Leszka Zięby zakończył część oficjalną naszego święta. Pododdziały odmaszerowały w stronę remizy, a zebrani goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

Wieczorem w amfiteatrze zebrały się prawdziwe tłumy ludzi – do Więcławic przybył bowiem Kabaret „Wpadnij do Kopydłowa” z Komendantem Wojciechem na czele! Po zakończonych występach odbyła się zabawa taneczna z zespołem „ACCORD”.

Naczelnik OSP Więcławice Maciej Podymkiewicz

Wszystkie zdjęcia dostępne są na stronie P. Joanny Dębniak.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra