OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Udział naszej OSP w działaniach powodziowych na terenie miasta Krakowa

W dniu 18.05.2010, zostaliśmy zmobilizowani do walki ze skutkami powodzi, która nawiedziła Kraków. Dla naszej OSP został wyznaczony rejon koncentracji sił, na terenie koszar Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5. Pierwszym zadaniem OSP Więcławice był załadunek, oraz transport łodzi ratowniczych z magazynu przeciwpowodziowego na ulicy Nowohuckiej. Następnie z koszar JRG 5 udaliśmy się na ulicę Podgórska, gdzie zasililiśmy ekipę pracującą przy układaniu worków z piaskiem. Po wykonaniu zadania pomagaliśmy przy pompowaniu wody na ulicy Wrobela. Wobec pogarszającej się sytuacji na wale powodziowym w rejonie ulicy Golikówki, poproszeni zostaliśmy przez strażaków z JRG 4 o pomoc we wzmacnianiu wałów, gdzie praca naszych druhów została zakończona około godziny czwartej rano.

Kilka godzin później, o godzinie 10:45 na polecenie MSK udaliśmy się na ulicę Wioślarską w celu udzielenia pomocy przy umacnianiu przeciekających wałów nieopodal schroniska dla zwierząt. Po przybyciu na miejsce, zastaliśmy dramatyczną walkę strażaków PSP, OSP, Wojska, oraz mieszkańców Krakowa o utrzymanie wałów powodziowych. Po kilku dniach intensywnych opadów, oraz napływu nieprzebranych mas wody, wały zaczęły przeciekać. W niektórych miejscach pojawiały się miejsca, z których wypływała woda. Miejsca te natychmiast były uszczelniane workami z piaskiem.

W czasie prowadzenia akcji, z Więcławic otrzymaliśmy komunikat, że do remizy zgłosili się pozostali druhowie z naszej OSP i rozpoczęli przygotowania do wjazdu z pomocą do Krakowa. Po konsultacji z MSK, nasz drugi zastęp (GLM FORD) udał się na drugi koniec Krakowa, a dokładnie na os. Płaszów, w celu obrony osiedla przed wodą wypływającą z przerwanego wału przy ul. Zakole Wisły. Po kilku godzinach działań, druhowie z Forda wezwali nasz zastęp z ulicy Wioślarskiej, do pomocy przy ewakuacji mieszkańców z zalanej ulicy Sarmackiej. Po przedarciu się przez zalaną ulicę Nowohucką i przybyciu na Sarmacką, na polecenie dowódcy odcinka bojowego, zwodowaliśmy łódź ratowniczą i przepłynęliśmy przez ulicę zabierając ludzi z zalanych domów.

Gdy zakończyliśmy ewakuację, przystąpiliśmy do wzmacniania pozycji wokół bloków w rejonie ulicy Płaszowskiej, ponieważ wdzierająca się woda zalała parkingi, oraz zaczęła podtapiać piwnice.

Nasze działania zakończyliśmy około godziny 23:00, kiedy obydwa nasze zastępy (GLM, oraz GBA) zostały odesłane z powrotem do Więcławic. W działaniach powodziowych w dniach 18, oraz 19.05.2010, udział brało łącznie 19 druhów z naszej jednostki, w tym ośmiu członków młodzieżowej drużyny pożarniczej:

18.05.2010

GBA RT Star 266 2,5/16:
Dowódca: Łach Paweł,
Kierowca: Wełna Przemysław,
Ratownicy: Klimala Władysław, Góral Grzegorz, Balik Grzegorz, Janas Grzegorz, Kiliński Arkadiusz

19.05.2010

GBA RT Star 266 2,5/16:
Dowódca: Podymkiewicz Maciej
Kierowca: Wełna Przemysław
Ratownicy: Łach Łukasz, Franczak Rafał, Wnęk Adrian, Jachymek Adrian.

GLM FORD TRANSIT:

Dowódca: Gaworucha Tomasz
Kierowca: Podymkiewicz Marian
Ratownicy: Wiatr Grzegorz, Balik Rafał, Krzyworzeka Daniel, Bartosz Pietrzyk, Budek Adrian

A po zakończeniu akcji, następnego dnia rozpoczęło się wielkie suszenie i czyszczenie sprzętu…

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra