OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Inspekcja gotowości bojowej

W niedzielę 23 października do Więcławic przybył Oficer Operacyjny Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, w celu skontrolowania naszej jednostki. Po załączeniu selektywnego wywoływania został zmierzony czas wyjazdu pierwszego zastępu GBA Rt (3 minuty i 30 sekund), oraz GLM (4 minuty 44 sekundy). W dalszej kolejności sprawdzeniu podlegały dokumenty kierowców, badania lekarskie przybyłych druhów, oraz sprawność sprzętu mechanicznego i wyposażenie osobiste. Kolejnym etapem kontroli było wykonanie ćwiczenia praktycznego. Naszym zadaniem było przeprowadzenie działań ratowniczych po wypadku BUS-a (uderzenie w niezamieszkały budynek), który uległ zapaleniu. W wyniku zdarzenia musieliśmy udzielać pomocy dwóm poszkodowanym osobom. Wykonanie ćwiczenia zostało ocenione na ocenę bardzo dobrą.
Kontrola gotowości bojowej to nowość dla naszej jednostki. Trudno określić kiedy ostatnio sprawdzano gotowość jednostki, tym bardziej że nie zachowały się żadne protokoły.
Ocena końcowa dla OSP Więcławice – bardzo dobry to bardzo duże wyróżnienie dla wszystkich druhów, którzy dokładają starań aby sprzęt i wyposażenie było w każdej chwili sprawne i gotowe do użycia.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra