OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

1Zapraszamy wszystkich sympatyków naszej OSP na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się 17 marca 2018r. o godzinie 17:00 w remizie.

Planowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
10. Udzielenie absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.
W trakcie zebrania można będzie uregulować zarówno bieżące, jak i zaległe składki członkowskie.

Odnośnik do wydarzenia KLIK

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra