OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2017.

1_wynikDnia 17 marca 2018 roku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP Więcławice. Na nasze zebranie przybyło znakomite grono zaproszonych gości: Małopolski Komendant Wojewódzki nadbryg. Stanisław Nowak, Naczelnik Wydziału Technicznego KW PSP w Krakowie bryg. Tomasz Pacuła, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Krakowie mł. bryg. Arkadiusz Kielin, Dowódca JRG7 bryg. Jacek Hajduk, Wójt Gminy Michałowice Antoni Rumian, Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Pani Ewa Krawczyk, Radni Marek Kozłowski i Jerzy Moryś, Prezes Zarządu Gminnego Krzysztof Tabiś, Komendant Gminny Wojciech Kwiecień, druhowie i sympatycy naszej OSP, oraz pozostali zaproszeni goście.
Obrady rozpoczął Prezes OSP Więcławice druh Tomasz Szymański. Po minucie ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego druha Mariana Calika nastąpiła ceremonia wręczenia medali i wyróżnień: Za pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zakup nowego samochodu dla OSP Więcławice Pan nadbryg. Stanisław Nowak i Pan Wójt Antoni Rumian zostali odznaczeni „Honorowym Krzyżem za Zasługi”. Wręczenia dokonał Prezes Szymański i Naczelnik Podymkiewicz. Następnie Naczelnik wraz z swoimi zastępcami wyróżnili srebrnym medalem „Na Straży” druha Tomasza Szymańskiego i druhnę Dorotę Podymkiewicz za ich zaangażowanie w ratowanie życia i zdrowia (opisywaliśmy wspaniałą postawę tych druhów na naszej stronie). Po dekoracji zostały wręczone wyróżnienia dla najbardziej aktywnych druhów w 2017 roku oraz podziękowania za wspieranie działalności Zarządu OSP Więcławice, które otrzymali: bryg. Tomasz Pacuła, Pani Katarzyna Kowal oraz druhna Dorota Podymkiewicz. Po wręczeniu podziękowań głos zabrał nadbryg. Stanisław Nowak, który wręczył druhnie Dorocie Dąbrowskiej srebrną statuetkę smoka – strażaka oraz pogratulował zaangażowania w działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. W kolejnych punktach sprawozdania przedstawili: skarbnik druh Jarosław Wiatr (spr. finansowe), przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Mariusz Janas (spr. kom. rew.) oraz Naczelnik Maciej Podymkiewicz (spr. z działalności). Projekt planu działalności przedstawił członek Zarządu dh. Rafał Leszczyński. Po dyskusji nad sprawozdaniami w głosowaniu przyjęto plan działalności, a Zarządowi OSP Więcławice jednomyślnie udzielono absolutorium.
W przemowach głos zabrali nasi goście, którzy gratulowali nam rozwoju i sprawności w działaniu. Po zakończeniu części oficjalnej Pan nadbryg. Stanisław Nowak wizytował pomieszczenia garażowe i nasze samochody. Miło nam było usłyszeć pochwałę na temat czystości i porządku w naszej infrastrukturze.
Wszystkie miłe słowa pod adresem naszej jednostki są zachętą do dalszej pracy na rzecz rozwoju OSP Więcławice i zapewniania bezpieczeństwa społeczności Gminy Michałowice.

1_wynik2_wynik3_wynik4_wynik5_wynik

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra