OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

VI Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Krakowskiego

Przy pięknej pogodzie, w niedzielę 8 września w Więcławicach odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Druhowie z OSP Więcławice po raz pierwszy w historii istnienia tej jednostki wystąpili w charakterze organizatorów takiej imprezy.

Na zawodach pojawiło się 26 drużyn: 8 zespołów dziewczęcych, oraz 18 drużyn chłopięcych. Gmina Michałowice reprezentowana była przez OSP Zagórzyce, oraz OSP Więcławice.

Na miejscu rozgrywanych zawodów stawiło się wielu znakomitych gości: Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, członek Zarządu Powiatu Anna Lewicka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Krzysztof Karczewski, Skarbnik Zarządu Powiatowego Jerzy Ujma, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Leszek Dolny, sekretarz powiatu Mirosław Golanko, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Halina Gociewicz, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marian Paszcza. Komendę Miejską reprezentował bryg. Krzysztof Petryniak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, oraz mł. bryg. Andrzej Nowak – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego. Ze strony władz Związku OSP obecni byli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Leszek Zięba, oraz Jerzy Stopa. Oddział Wojewódzki Związku OSP reprezentowały druhny Katarzyna Kowal i Marzena Denko. Władze Gminy Michałowice reprezentował Wójt Antoni Rumian, oraz Radni: Celina Śliwińska, Renata Browarnik, Lucjan Sarna, Maciej Podymkiewicz, Ewa Krawczyk, a także Sołtysi: Anna Korfel, Marian Baran oraz Dorota Dąbrowska.

Zawody rozpoczęły się od wprowadzenia drużyn na płytę boiska przez Komendanta Gminnego druha Janusza Wójcika. Następnie druh Leszek Zięba złożył Staroście meldunek o gotowości drużyn do zawodów. Pierwszą konkurencją była sztafeta pożarnicza 7X50. Zawodników czekał tor z przeszkodami, który należało pokonać według zasad ściśle określonych w regulaminie. Każdorazowo za naruszenie linii, lub nie wykonanie zadania sędziowie naliczali punkty karne, które następnie doliczane były do czasu końcowego. Dla licznie przybyłych tego dnia kibiców szczególnym zainteresowaniem cieszyła się „ściana” czyli przeszkoda jaką chłopcy musieli pokonać. Zaprezentowane przez chłopców techniki pokonywania tej przeszkody ( wręcz z pogranicza umiejętności kaskaderskich) budziły zachwyt i podziw zebranych. Ale tak naprawdę była to tylko rozgrzewka przed najbardziej oczekiwaną konkurencją – ćwiczenia bojowego.Konkurencja ćwiczenia bojowego zaczyna się od złożenia meldunku przez dowódcę młodzieżowej drużyny pożarniczej do sędziego konkurencji. Następnie sędzia wydaje polecenie wydania rozkazu i dowódca kieruje do drużyny polecenie wykonania konkurencji. Ten element podlega ocenie sędziego. Błędne wydanie rozkazu skutkuje naliczeniem punktów karnych. Po sygnale „START” drużyna rozwija linie główną i dwie linie gaśnicze, następnie należy prądem wody obrócić tarcze i strącić pachołki. Ta konkurencja to prawdziwa kwintesencja pożarnictwa: Przy potwornym ryku motopompy zawodnicy realizują rozkaz wydany przez dowódcę. Trwa walka z czasem – jeżeli ktoś nie zdąży, to indywidualny błąd powoduje że całe ćwiczenie nie jest wykonane poprawnie. Nie inaczej było w czasie niedzielnych zawodów. Kilku z zawodników zostało porządnie ochlapanych przez wodę, podczas próby połączenia węży. Innym nie udało się zapanować nad emocjami i przyczynili się do naliczenia punktów karnych poprzez nieregulaminowe wykonanie ćwiczenia. Gdy ostatnia już drużyna zakończyła swój udział w zawodach sędziowie przystąpili do podliczania punktów.

Najlepsze drużyny zawodów w Więcławicach to:
MDP – chłopcy

ćwiczenie bojowe:

1. Konary
2. Wołowice
3. Sułoszowa

sztafeta pożarnicza:

1. Sieciechowice
2. Będkowice
3. Łuczyce

MDP – dziewczynki

ćwiczenie bojowe:

1. Jeziorzany
2. Miłocice
3. Karniów

sztafeta pożarnicza:

1. Jeziorzany
2. Dąbrowa Szlachecka
3. Wola Filipowska

W klasyfikacji generalnej po dwóch konkurencjach w grupie MDP chłopców kolejność była następująca:

1. Będkowice
2. Sułoszowa II
3.Wołowice
4. Sieciechowice
5. Smardzowice

W klasyfikacji generalnej po dwóch konkurencjach w grupie MDP dziewczynki kolejność była następująca:

1. Jeziorzany
2. Karniów
3. Miłocice
4. Olszowice
5. Radwanowice

W końcowej mowie Komendant Krzysztof Petryniak serdecznie pogratulował zwycięzcom, a szczególnie ciepło odniósł się do wielkiej strażackiej pasji, która zebrała tego dnia wszystkich uczestników zawodów w Więcławicach.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji zawodów: Wszystkim druhom OSP Więcławice, Druhom ze wszystkich jednostek OSP terenu Gminy Michałowice, Centrum Kultury i Promocji Gminy Michałowice, Panu Andrzejowi Zielińskiemu z Polonii Więcławice, Proboszczowi Ryszardowi Honkiszowi, Panom Kościelnym, oraz gorące podziękowania dla Pań Sołtys Ewie Krawczyk, oraz Dorocie Dąbrowskiej.

Dzięki pomocy Was wszystkich udało się pokazać, że w Więcławicach wspólnie możemy zorganizować coś fajnego dla naszej młodzieży (nie tylko naszej, bo z całego Powiatu Krakowskiego! 🙂 ).

Fotorelacja z przebiegu zawodów: https://plus.google.com/photos/101491415108972848467/albums/5922750179981561025?banner=pwa

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra