OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Szkolenie z zakresu pożarów wewnętrznych

Spektakularne ćwiczenia OSP Więcławice. 
7 maja br. dzięki uprzejmości Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, uczestniczyliśmy w szkoleniu z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Szkolenie zostało przeprowadzone na poligonie Szkoły Aspirantów w miejscowości Kościelec. Zajęcia dla naszej OSP przeprowadziła Pani mł.bryg. Łucja Rozwadowska, wykładowczyni przedmiotu Taktyka Zwalczania Pożarów.
Na wstępie czekał na nas bardzo ciekawy wykład systematyzujący dotychczasową wiedzę naszych strażaków, w czasie którego zostały omówione zjawiska zachodzące podczas pożarów swobodnie rozwijających się, jak i takich które nie są dostatecznie „dotlenione”. Omówione tutaj zostało szczegółowo niebezpieczne zjawisko takie jak rozgorzenie, czy „pułapka wodna”. W kolejnej części szkolenia zapoznaliśmy się z technikami operowania prądami wody: ołówkowanie, malowanie, omiatanie, czy też pulsowanie. Wszystkie te sposoby zostały zaprezentowane i szczegółowo skomentowane przez Panią brygadier Rozwadowską.
Trzecia cześć szkolenia to przysłowiowe „cream de la cream”, czyli praktyczne ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej.
Nasi strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych i linię gaśniczą, obserwowali proces powstawania pożaru od momentu inicjacji aż do momentu jego pełnej mocy! Mogliśmy zaobserwować jak przebiega rozwój pożaru, jak strefa zadymienia stopniowo się obniża i wpływa na widoczność oraz w jaki sposób operowanie prądami wody wpływa na warunki panujące wewnątrz. Każdy element pożaru, jak i nasze działania były na bieżąco omawiane przez prowadzącą ćwiczenia. Trzeba przyznać, że poza unikatową okazją do obserwacji i analizy zjawiska pożaru mogliśmy naprawdę poczuć realną temperaturę pożaru, która mimo pełnego zabezpieczenia była silnie odczuwalna.
Odbyte zajęcia to niezwykle cenne doświadczenie, które z pewnością wpłynie na jeszcze skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych realizowanych przez naszą jednostkę.
Składamy serdeczne podziękowania dla Komendanta SA PSP Pana st.bryg. mgr inż. Krzysztofa Kociołka za wyrażenie zgody na przeprowadzenie zajęć.
Dziękujemy Pani mł.bryg. Łucji Rozwadowskiej i Panom kpt. Michałowi Kuczera i asp. Łukaszowi Tomczakowi za zorganizowanie szkolenia.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra