OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Informacje w sprawie ogłoszenia nr 574233-N-2017 z dnia 2017-08-21 r.

1

Ogłoszenie w sprawie otwarcia postępowania przetargowego na realizację zadania:
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach.

Zarząd OSP Więcławice zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę fabrycznie nowego uterenowionego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4.
Szczegóły dostępne są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz w pozostałych załącznikach do pobrania poniżej.
Zapytania w sprawie należy kierować na e-mail: strazwieclawice@poczta.fm
Termin otwarcia ofert: 29 sierpnia 2017, godzina 18:00

Pliki:

Ogloszenie_OSP.pdf,

SIWZ_dostawa samochodu .doc,

Zal. Nr 1 warunki techniczne załącznik do SIWZ.doc,

Zal. Nr 2 formularz_oferty.doc,

Zal. Nr 3 oswiadczenie_dot._braku_podstaw_do_wykluczenia.doc,

Zal. Nr 4 oswiadczenie_dot._warunkow_udzialu.doc,

Zal. Nr 5 oswiadczenie_dot.grupy_kapitalowowej.doc,

Zal. Nr 6 wykaz_wykonanych_dostaw.doc,

Zal. Nr 7 projekt_umowy.doc,

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra