OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Fundusze Sołeckie 2018

1Fundusze Sołeckie na 2018 rok.
Szanowni Państwo. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Więcławicach wzorem lat poprzednich, przygotowała na 2018 rok wnioski z prośbami o przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupów wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.
Od początku funkcjonowania funduszy sołeckich, mieszkańcy sołectw: Więcławice, Masłomiąca, Pielgrzymowice i Zdzięslawice, udzielają nam wsparcia.
Z pozyskanych środków kupujemy wyposażenie osobiste, jak również sprzęt.
W 2018 roku nasze prośby kierujemy także w kierunku zakupów specjalistycznego wyposażenia, które zasili nasz nowy samochód, który już niebawem pojawi się w jednostce.
Koszt zakupów sprzętu, to każdorazowo tysiące złotych. Wysoka cena wynika z konieczności posiadania specjalnych certyfikatów i dopuszczeń do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Na sprzęt udziela nam także dotacji urząd Gminy Michałowice, lecz Gmina dotuje również pozostałe sześć jednostek, stąd pokrycie potrzeb nie zawsze jest pełne. Koszt umundurowania jednego strażaka do akcji to zakup za kwotę około 3 tysięcy złotych. Sprzęt nowo zakupiony, taki jak np. pożarnicze węże tłoczne, to nawet kilkaset złotych za sztukę, a użycie węży na podłożu kamienistym, czy np. na mrozie, to czasami użycie jednorazowe, gdyż warunki zewnętrzne uszkadzają nasz sprzęt. W związku z tym czynimy stałe wysiłki na rzecz modernizacji sprzętu, aby w razie konieczności interwencji sprzęt ratowniczy i nas i Państwa nigdy nie zawiódł.
Dzięki przegłosowaniu naszych wniosków zakupiliśmy między innymi: agregat prądotwórczy, drabinę nasadkową, elektrody do defibrylatora, latarki, hydronetki plecakowe, hełmy, buty i rękawice, czujniki bezruchu, pilarkę tarczową, prądownicę typu TURBO, flary LED do oświetlenia terenu akcji itp. To naprawdę bardzo duża pomoc dla funkcjonowania naszej jednostki, za którą serdecznie dziękujemy.
Jeśli Państwo chcieliby wspomóc nas w staraniach, to bardzo prosimy o głosowanie za naszymi wnioskami, które zostały złożone przez Prezesa do sołtysów.
Dotowanie OSP jest zgodne z przepisami, w myśl których „utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP jest zadaniem własnym Gminy”.

1_wynik

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra