OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Ćwiczenia gminne OSP

28 lipca w Zagórzycach Dworskich odbyły się ćwiczenia z zakresu współdziałania jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Michałowice. 
Scenariusz przygotowanego założenia skupił się na wypadku drogowym trzech samochodów, który miał miejsce w rejonie placu przy remizie OSP Zagórzyce.
W pierwszej fazie działań jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzycach Dworskich została zadysponowana do działań jako pierwsza. Zadaniem druhów było zabezpieczenie miejsca zdarzenia i podjęcie pierwszych działań na rzecz udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i realizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego. Nasza jednostka, (jako pierwszy przybyły podmiot KSRG) przejęła dowodzenie i włączyła do działań załogę z dwóch zastępów: GLBA i GBARt. Ze względu na dużą ilość osób poszkodowanych, na miejsce zostały zadysponowane kolejne siły i środki (SiS), a do czasu ich przybycia ratownicy OSP zajęli się poszkodowanymi w stanie zagrożenia życia. W tym celu w samochodzie SEAT usunięto drzwi w celu ewakuacji pasażera bez oznak krążenia. Równocześnie w samochodzie Renault przebywał już ratownik stabilizujący głowę poszkodowanego kierowcy, drugi ratownik w tym czasie przeprowadzał badanie urazowe. W czasie prowadzonych działań do Kierującego Działaniem Ratowniczym zgłosiła się kobieta – pasażerka jednego z samochodów, która będąc pod wpływem zdarzenia zachowywała się w sposób chaotyczny i była mocno zdezorientowana. W celu zapobiegnięciu oddaleniu się z miejsca zdarzenia, poszkodowana została przekazana pod opiekę strażaków.
Kolejne przybywające na miejsce jednostki włączały się do działań na wydzielonych odcinkach bojowych: OSP Raciborowice wsparły działania ratowników z OSP Zagórzyce i Więcławice, OSP KsiążniczkiOSP Wilczkowice utworzyły grupę do przeszukania okolicy (z zebranych informacji wynikało że z miejsca oddalili się dwaj uczestnicy wypadku).
Na trzecim odcinku bojowym znajdowała się osoba przygnieciona przez samochód osobowy, którą za pomocą poduszek pneumatycznych uwolnił zastęp Osp Michałowice. Zadaniem Osp Wola Więcławska było przygotowanie lądowiska dla załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W czasie działań, ze względu na dużą ilość zadań postawionych przed strażakami biorącymi udział w ćwiczeniach następowała doraźna wymiana funkcji w celu wsparcia poszczególnych odcinków bojowych.
Łączna ilość osób poszkodowanych którym udzielono KPP wyniosła osiem osób.
Po zakończeniu ćwiczeń w podsumowaniu obserwator Pan kpt. Paweł Polak z Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie omówił przebieg ćwiczeń oraz pogratulował zorganizowania ćwiczeń na taką dużą skalę.
Pan Wójt Antoni Rumian podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie zarówno w ćwiczenia jak i codzienną służbę na rzecz mieszkańców naszej gminy.

W imieniu społeczności strażaków OSP Więcławice oraz pozostałych jednostek OSP Gminy Michałowice składam podziękowania Panu Prezesowi Krzysztofowi Tabisiowi i Panu Komendantowi Wojciechowi Kwietniowi za doskonałą organizację i przygotowanie ćwiczeń.

Naczelnik OSP Więcławice Maciej Podymkiewicz

fot. druh Kamil Zabiegaj

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra