OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Zjazd Delegatów Zarządu Gminnego OSP Gminy Michałowice

W sobotę 16 kwietnia 2011r, w remizie OSP Michałowice, odbył się zjazd delegatów wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy.
W czasie zebrania Wójt, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego Antoni Rumian, szczegółowo przedstawił zmiany jakie zaszły w jednostkach w ostatnim okresie.
Warto tutaj krótko wymienić takie sprawy jak: odbyte szkolenia, wykonanie badań lekarskich dla strażaków biorących czynny udział w działaniach ratowniczych, wymianę wszystkich lekkich samochodów, pozyskanie dla Raciboroiwc nowego Mercedesa, oraz karosacja podwozia naszego Stara.
Wójt podziękował również wszystkim strażakom za pomoc w czasie powodzi, oraz za zabezpieczenia uroczystości kościelnych, maratonów rowerowych, czy też reprezentowanie naszej gminy na zawodach, oraz konkursach wiedzy pożarniczej.

Po przemówieniach gości przystąpiono do wyborów: Do zarządu Gminnego (jako członkowie) weszli wszyscy Prezesi, oraz Naczelnicy jednostek, oraz Wójt i Pan Zenon Harsze – inspektor do spraw p-poż Gminy Michałowice.

W czasie ogłoszonej przerwy nowy zarząd udał się do sąsiedniej sali w celu ukonstytuowania się;
Na funkcji Prezesa pozostał Antoni Rumian, Komendantem Gminnym również pozostał Janusz Wójcik, stanowisko wice-prezesa przypadło Panu Krzysztofowi Tabisiowi, oraz naszemu Naczelnikowi Maciejowi Podymkiewiczowi (który został również wybrany na delegata do zjazdu Zarządu Powiatowego).
Skarbnikiem wybrano Pana Lucjana Sarnę, a zastępcą Komendanta Gminnego został Grzegorz Bińczycki.
Na stanowisko Sekretarza Zarządu zgłoszony i wybrany został Pan Zenon Harsze.

Kolejny zjazd delegatów odbędzie się po upływie kadencji zarządu – za pięć lat.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra