OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Zakończenie szkolenia podstawowego I i II stopnia

W sobotę 16 kwietnia 2011r, na terenie koszar Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej numer 7 w Krakowie, odbyły się egzaminy kończące kilkutygodniowy kurs podstawowy I i II stopnia dla strażaków OSP.
W kursie tym uczestniczyli nasi druhowie: Władysław Klimala, Michał Pawłowski, Kamil Czubak, Michał Morański, Jarosław Wiatr, Bartłomiej Calik, oraz Szczepan Pietruszka.
Uczestnicy szkolenia najpierw rozwiązywali test z części teoretycznej, a po zakończeniu części pisemnej przystąpili do egzaminu praktycznego.Dla kandydatów komisja egzaminacyjna wyznaczyła założenia, które należało zrealizować.Po ocenieniu wszystkich osób kurs został zakończony.
Gratulujemy wszystkim druhom!

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra