OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Zabezpieczenie cmentarza

W Dniu Wszystkich Świętych 1.11.2010r nasza jednostka brała udział w zabezpieczeniu terenów w sąsiedztwie cmentarza w Więcławicach. Zabezpieczenie rozpoczęliśmy o godzinie 13:00. Po dojeździe na parking, zauważyliśmy, że z jednego z śmietników na cmentarzu wydobywa się dym. Niezwłocznie przystąpiliśmy do gaszenia. Na palące się śmieci został podany jeden prąd wody z szybkiego natarcia, następnie śmieci zostały przegrzebane i przelane. Pożar został ugaszony około 13:25, a my rozlokowaliśmy się na wyznaczonych posterunkach – pilnując, aby wszyscy odwiedzający groby swoich bliskich bezpiecznie poruszali się po drogach, które w tym dniu stały się bardzo ruchliwe. Zabezpieczenie zakończyliśmy około godziny 16:00. W działaniach brało udział dwunastu strażaków z naszej jednostki.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra