OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Walne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

W sobotę 2 kwietnia 2011r, w remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze naszej jednostki. Zebranie otwarł Prezes Jan Janas. Następnie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego druha – Romana Sienko. Na przewodniczącego zebrania wybrano Wójta Antoniego Rumiana, który bardzo sprawnie przeprowadził obrady. Warto tutaj wspomnieć o gościach, którzy swoją osobą uświetnili nasze zebranie: Pan Marek Kozłowski – Radny Gminy Michałowice, Pani Dorota Dąbrowska – Sołtys Masłomiącej, Pani Ewa Krawczyk – Sołtys i Radna z Pielgrzymowic, Pan Janusz Wójcik –  Komendant Gminny, Ryszard Honkisz – Proboszcz naszej parafii, oraz Pani Maria Calik – nowy Sołtys Więcławic.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego przez skarbnika, oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Naczelnik Maciej Podymkiewicz zaprezentował zebranym multimedialną prezentację w formie sprawozdania z działalności jednostki, obejmującą trzy główne zagadnienia: Przebieg karosacji Stara, podsumowanie wyjazdów do akcji w 2010 roku, oraz podsumowanie aktywności zarządu za lata 2006-2011.

Po zakończeniu prezentacji, udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium, oraz rozpoczęto wybory do Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej. Po przeprowadzeniu wyborów (w trybie tajnym) wyłoniono następujący zarząd:

Prezes: Przemysław Wełna
Naczelnik Wice-prezes: Maciej Podymkiewicz
Z-ca Naczelnika: Paweł Łach
Wice-prezes: Tomasz Gaworucha
Skarbnik: Zbigniew Balik
Sekretarz: Adrian Wnęk
Gospodarz: Władysław Klimala
Członek zarządu: Arkadiusz Kiliński
Członek Zarządu: Sławomir Suder

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: Wojciech Młynek
Sekretarz komisji: Janusz Krawczyk
członek komisji: Mariusz Janas

Po zakończeniu wyborów Wójt złożył gratulacje nowemu zarządowi, zachęcając do dalszego wysiłku w pracy na rzecz rozwoju naszej jednostki.

Z ważniejszych spraw poruszonych w czasie zebrania w dyskusji, oraz wolnych wnioskach należy wymienić:
1. Przyjęcie aktualnej listy członków OSP Więcławice.
2. Ustalenie składki członkowskiej w wysokości 10zł/rok.
3. Powołanie z członków czynnych Jednostki Operacyjno-Technicznej II kategorii.
4. Przyjęcie wzorcowego statutu ZW OSP RP, według którego będzie działać nasza OSP.
5. Nadanie godności Honorowego Prezesa Panu Janowi Janasowi w podzięce za 40 lat pracy w zarządzie.
6. Wyrażenie zgody przez Walne zebranie, na utworzenie w remizie domu kultury ze świetlicą.
7. Decyzja o zorganizowaniu poświęcenia Stara.
8. Wystąpienie Radnego Marka Kozłowskiego, który złożył podziękowania za pomoc w czasie podtopienia Masłomiącej.
9. Podziękowanie druha Szczepana Bogatego, za rozwijanie jednostki.

Życzymy nowemu zarządowi owocnej współpracy z druhami, oraz aby ta nowa kadencja była równie udana jak poprzednia!

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra