OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Usuwanie gniazda OS w Więcławicach Starych

W niedzielę 1 lipca 2012r, zostaliśmy poproszeni o interwencję przy usunięciu gniazda os, które zadomowiły się w szopie na narzędzia. Druhowie ubrani w specjalistyczne kombinezony przystąpili do działań: Najpierw gniazdo zostało spryskane środkami chemicznymi, następnie kokon został wycięty i usunięty z szopy. Miejsce z którego usunięto kokon zostało przesmarowane olejem silnikowym, aby owady nie odbudowały w tym miejscu swojego gniazda. Działania trwały od godziny 20:03, do 20:20. W akcji brało udział pięciu strażaków w ramach zastępu GLM Ford Transit.

W przypadku stwierdzenia gniazda owadów błonkoskrzydłych proszę postępować w następujący sposób:

1.Nie zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady.
2.Nie próbować samodzielnie usuwać roju czy gniazda.
3.Nie drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi.
4.Ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
5.Zakupić specjalny preparat do zwalczania OS i SZERSZENI
6.Powiadomić OSP Więcławice o występującym zagrożeniu (numer tel. 608676969, lub 998)

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra