OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Sprawozdanie z Walnego Zebrania naszej OSP

W dniu 06.02.2010, w remizie OSP Więcławice odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.
Przed zebraniem, o godzinie 17:00 została zorganizowana prezentacja nowego wozu bojowego dla naszej jednostki. Ponieważ samochód, jest w trakcie załatwiania spraw związanych z rejestracją, prezentacja odbyła się „na wyjeździe”, u konstruktora – Pana Roberta Walczyka w Maciejowicach. Po prezentacji samochodu powróciliśmy do remizy i o godzinie 18:00, rozpoczęły się obrady.
Na zebranie przybył Wójt(a zarazem prezes zarządu gminnego OSP) Antoni Rumian, Komendant gminny Janusz Wójcik, inspektor do spraw P-Poż Pan Zenon Harsze, oraz radny Stanisław Sieńko. Na zebranie przybyli także liczni druhowie: seniorzy – założyciele naszej jednostki, członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, oraz członkowie czynni.
Prezes Jan Janas, oraz Naczelnik Maciej Podymkiewicz podsumowali działalność OSP w 2009 roku, skarbik Zbigniew Balik przedstawił sprawozdanie finansowe, a druh Przemysław Wełna – odczytał raport z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały przez walne zebranie przyjęte jednomyślnie, a w dyskusji na temat przyszłej działalności wszyscy członkowie zgodni byli, aby złożyć wniosek do Komendy Miejskiej PSP w Krakowie o włączenie naszej Jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W trakcie zebrania przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do składu zarządu.
Wybrani na pełnienie funkcji zostali: zastępca naczelnika-Paweł Łach, skarbnik-Zbigniew Balik, gospodarz-Władysław Klimala, drugi vice-prezes Marian Podymkiewicz, oraz sekretarz-Tomasz Gaworucha.
Pan Wójt podziękował naszym druhom za duże zaangażowanie, oraz wyraził poparcie dla sprawy naszego wstąpienia do KSRG, natomiast Pan Zenon Harsze poinformował zebranych o obowiązujących przepisach dotyczących szkoleń i badań lekarskich dla strażaków czynnie uczestniczących w działaniach ratowniczych.
Na zakończenie zebrania Komendant Gminny wręczył Świadectwa ukończenia kursu podstawowego 1 i 2 stopnia dziewięciu druhom, którzy takie szkolenie odbyli ( prawie wszyscy otrzymali ocenę bardzo dobrą!!!)

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra