OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Rozstrzygnięcie konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2012” dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego

W dniu 6 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XXII/383/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

Pomoc finansowa zostanie udzielona gminom, które wzięły udział w konkursie „Małopolskie Remizy 2012” ogłoszonym w dniu 28 lutego 2012 r., przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Na konkurs wpłynęło 130 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną oraz merytoryczną zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie konkursu.

Na mocy ww. uchwały, Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał dotację 130 Gminom na łączną kwotę 3 528 663 zł.

Tegoroczny konkurs jest kontynuacją pomocy udzielonej gminom na przełomie lat 2009-2011 na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Więcławicach otrzymała pomoc w wysokości 35 000 zł.

Planowany zakres prac remontowych:
1. Ocieplenie budynku
2. Wymiana stolarki okiennej
3. Wymiana drzwi garażowych, oraz wejściowych
4. Wykonanie instalacji monitoringu (telewizja przemysłowa)

Będziemy na bieżąco informować o postępujących pracach!

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra