OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Przekazanie ubrań do zwalczania owadów błonkoskrzydłych

W niedzielę 18 września 2011 roku, w czasie odbywającego się pikniku ziemniaczanego w ogrodach parafialnych, miało miejsce oficjalne przekazanie dwóch kombinezonów do zwalczania os i szerszeni (tzw. owady błonkoskrzydłe). Te specjalistyczne ubrania zostały ufundowane przez Panią Monikę Piątkowską, która w związku z kandydowaniem do sejmu w wyborach 2011, odwiedziła nasze Więcławice wraz z delegacją PSL, aby zaprezentować się mieszkańcom naszej gminy.

W przekazaniu ubrań ze strony naszej OSP brali udział członkowie zarządu: Prezes Przemysław Wełna, Naczelnik Maciej Podymkiewicz, Gospodarz Władysław Klimala, Sekretarz Adrian Wnęk, oraz druhowie Grzegorz Wiatr i Rafał Franczak.

Pani Monika, która w Urzędzie Miasta Krakowa pełni funkcję pełnomocnika Prezydenta ds. marki Krakowa, w swoim przemówieniu odniosła się do wspaniałej organizacji życia społecznego w Więcławicach czego efektem jest wzorowa współpraca Ks. Proboszcza Ryszarda Honkisza z Radą Parafialną i naszą OSP. Zwróciła też uwagę na problemy z pozyskiwaniem przez jednostki OSP wyposażenia, czego następstwem było ufundowanie wspomnianych kombinezonów.

Sprzęt został przekazany na ręce Prezesa Wełny, który podziękował za wsparcie, następnie dwóch druhów ubrało się w przekazane stroje, a Naczelnik Podmkiewicz Maciej omówił właściwości tych ubrań i krótko opowiedział o zagrożeniach ze strony tych niebezpiecznych owadów.

Przekazane przez Panią Monikę kombinezony to specjalistyczne ubrania, które stanowią podstawową ochronę dla strażaków – ratowników podczas interwencji przy zagrożeniach ze strony owadów błonkoskrzydłych. Do tej pory z powodu braku takiego sprzętu musieliśmy odmawiać udziału w takich zgłoszeniach. Teraz nasza jednostka przygotowuje się do wprowadzenia specjalizacji w tym zakresie. Zakupione zostaną specjalne zestawy do usuwaniu jadu w przypadku pogryzienia, oraz opryskiwacz do zwalczania owadów za pomocą środków chemicznych.

Komentarz:

Chciałbym nadmienić, że obserwując w telewizji życie polityczne w naszym kraju, jestem naprawdę zniechęcony wyborami do sejmu. Wszędzie tylko obietnice: Jak wygramy to zrobimy dla Was to, lub tamto… I tak co pięć lat. Zaskakującym wyjątkiem od tej smutnej reguły okazała się Pani Monika Piątkowska. Pierwszy raz miałem okazję się spotkać z konkretnym podejściem do naszych potrzeb. Po rozmowie o naszej sytuacji otrzymaliśmy konkretną pomoc. Nie po wyborach, tylko od razu. To zaskakująca i tym bardziej radosna dla nas – ludzi pracujących społecznie pomoc. Mam nadzieję, że wielu polityków weźmie przykład z Pani Piątkowskiej i zamiast obietnic i „kiełbas wyborczych” wezmą się za konkretne pomaganie i rozwiązywanie problemów ludzi w ich życiu codziennym. Pragnę jeszcze raz podziękować za ufundowanie kombinezonów i życzyć Pani Piątkowskiej samych sukcesów.

Maciej Podymkiewicz


Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra