OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Przekazanie dwóch aparatów powietrznych firmy DRAGER

W wtorek 23 maja 2011 roku, na terenie koszar jednostki ratowniczo – gaśniczej numer 5, odbyło się przekazanie dla naszej OSP dwóch kompletnych aparatów powietrznych firmy Drager.
Przekazany sprzęt wycofano z eksploatacji w JRG5 jako nadetatowy i na mocy decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie przekazano naszej jednostce w celu poprawy zabezpieczenia operacyjnego terenu Gminy Michałowice.
Aparaty są używane, lecz są w pełni sprawne i gotowe do użycia.
Posiadają niezbędną dokumentację (tzw. Książki paszportowe), są po przeglądach i legalizacji.
Pozyskanie sprzętu ochrony dróg oddechowych (tzw. ”sprzęt ODO”) w znaczący sposób podniesie nasz poziom wyposażenia, oraz zwiększy zakres prowadzenia działań gaśniczych o możliwość gaszenia pożarów wewnątrz budynków.
Do tej pory nasze działania gaśnicze ograniczały się jedynie do działań zewnętrznych. Dzięki sprzętowi ODO możemy wprowadzać naszych strażaków do bezpośredniego zwalczania ognisk pożarów w zamkniętych pomieszczeniach, poddaszach, piwnicach czy też innych miejscach o silnym zadymieniu, niskiej zawartości powietrza (poniżej 17%), lub w miejscach gdzie w atmosferze obecne są szkodliwe pyły, gazy, pary.

Parametry aparatów Drager typ PA – 90:
Zastosowanie: Ochrona prac przeciwpożarowych, ratownictwo i ewakuacja poszkodowanych ze strefy zagrożonej.
– aparaty o otwartym obiegu powietrza (nadciśnieniowe)
– pierwszy stopień redukcji – 6 bar
– drugi stopień redukcji – 1.22 bar
– pojemność butli – 6 litrów
– ciśnienie robocze – 300 bar
– średnie zużycie – 30 l/minutę
– teoretyczny czas pracy – 60 minut
– faktyczny czas pracy – 30 – 35 minut
– waga – 15 kg ( butla – 13kg, aparat – 2 kg)
– waga sprężonego powietrza – 3 kg
– alarm akustyczny – 55 bar

Na uwagę zasługuje fakt posiadania przez członków naszej jednostki operacyjno – technicznej niezbędnego przeszkolenia do działań w aparatach izolujących. Ponadto kilku druhów posiada specjalistyczne szkolenie do obsługi aparatów, które odbyli w szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Wszyscy druhowie uprawnieni do używania aparatów powietrznych zaliczyli obowiązkowe ćwiczenia w specjalnej komorze dymowej.


Pozyskanie aparatów zbliża naszą jednostkę do wypełnienia większości wytycznych normy P-23 Komendy Głównej PSP, w sprawie wyposażenia jednostek aspirujących do włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra