OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Nieograniczony przetarg na termomodernizację budynku remizy OSP Więcławice

W ramach realizacji „Małopolskich Remiz 2012” Urząd Gminy Michałowice ogłosił nieograniczony przetarg:

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP WIĘCŁAWICE”.

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym (parter), w budynku Urzędu Gminy Michałowice – Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, nie później niż do dnia 9 sierpnia 2012 r. do godz. 09:00.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej;

TUTAJ

oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

TUTAJ

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra