OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP Więcławice

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach zaprasza wszystkich członków i sympatyków na
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
które odbędzie się dnia 9 września 2012 roku, o godzinie 15:00 w naszej remizie

Planowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy z Urzędem Gminy Michałowice określającej zasady i warunki udostępniania na cele publiczne działki na tyłach remizy
5. Informacja na temat realizacji programu „Małopolskie Remizy 2012”
6. Dyskusja
7. Wolne wnioski
8. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
9. Zakończenie zebrania

Zawiadamia się, że w przypadku braku wymaganej ilości osób, drugi termin zebrania to 9 września 2012 – godzina 15:15. Uchwały podjęte w drugim terminie będą ważne bez względu na ilość przybyłych druhów.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra