OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Komunkiat w sprawie zaległych składek członkowskich

W związku z przeprowadzeniem analizy wpłat z tytułu opłacania obowiązkowych składek członkowskich stwierdzono w kilku przypadkach brak wpłat.
Zgodnie z obowiązującym w OSP Więcławice statutem (§ 12, punkt 5) obowiązkiem każdego członka zwyczajnego jest regularne opłacanie składek członkowskich.
Prosimy o niezwłoczne opłacenie zaległości w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2013 roku.
Nieopłacenie składki skutkować będzie skreśleniem z listy członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach – podstawa: § 14, punkt 2, podpunkt „b” statutu OSP Więcławice: „skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.
b) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 24 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
c) śmierci członka.

Składki należy uregulować u Skarbnika OSP Więcławice druha Zbigniewa Balika

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra