OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Informacja z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

W Niedzielę 9 września odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania OSP Więcławice.
Na zebraniu stawiło się 29 członków (czyli wymagana większość niezbędna, aby uchwały były ważne), oraz Pan Wójt Antoni Rumian. W pierwszym punkcie został przedstawiony projekt uchwały, która dotyczy wydzierżawienia dla Urzędu Gminy części niezabudowanej działki stanowiącej własność OSP Więcławice z przeznaczeniem pod cele sportowo – rekreacyjne. W dyskusji padły wszystkie ZA i PRZECIW, efektem czego ostatecznie uchwała została przyjęta w stosunku 28 ZA i 1 PRZECIW.

W kolejnej części spotkania została przedstawiona sytuacja z przebiegu prac przy remizie w ramach programu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2012” (wkrótce obszerna informacja na ten temat!)

Komisja uchwał i wniosków przyjęła wnioski do realizacji, wszystko przegłosowano i na tym zakończono zebranie.
Zgodnie z ustaleniami zebrania Prezes Przemysław Wełna uzyskał upoważnienie Walnego Zebrania do podpisania stosownych porozumień, oraz umów efektem czego mieszkańcy Więcławic będą mogli swobodnie korzystać z terenu w okół remizy.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra