OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Ćwiczenia: Pożar piwnicy

W niedzielę 30 września 2012r, Naczelnik OSP Więcławice przeprowadził krótkie ćwiczenia doskonalące pracę w sprzęcie ochrony dróg oddechowych (w skrócie „ODO”),
Ćwiczenia obejmowały podstawowe zagadnienia z Taktyki Działań Gaśniczych, takie jak:
-zabezpieczenie miejsca zdarzenia
-zadania strażaków w zastępie gaśniczym
-budowa linii gaśniczych
-przemieszczanie się w zadymionych pomieszczeniach
-poszukiwanie i ewakuacja osób poszkodowanych

W ramach szkolenia zrealizowane zostały dwa założenia: Pierwsze to pożar piwnicy, drugie to pożar w kuchni na pierwszym piętrze.

Ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie: Rota gaśnicza szybko znalazła naszych pozorantów ukrytych w remizie oraz ugasiła pożar, a Rota zabezpieczająca wzorowo wykonała zabezpieczenie terenu akcji, zasilanie samochodu z hydrantu oraz udzieliła Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Takie ćwiczenia pozwalają się zapoznać z działaniem sprzętu ODO, co pozwala z kolei na dobre przygotowanie do działań na wypadek prawdziwych pożarów.Więcej zdjęć w naszej galerii.

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra