OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Awaria systemu gaszenia w kościele św. Jakuba

W niedzielę 1 lipca 2012 roku, o godzinie 17:23 w kościele św. Jakuba Apostoła w Więcławicach nastąpiła awaria systemu „parasol”. Na skutek wysokich temperatur sięgających 33*C jedna z rurek zabezpieczających obiekt pękła – co też wywołało sygnał pożarowy. W kościele rozległ się alarm i pierwsza sekcja systemu przystąpiła do gaszenia północnej części budynku. Druhowie OSP Więcławice natychmiast zareagowali (w kościele odbywało się niedzielne nabożeństwo) i przystąpili do rozpoznania. Wobec nie stwierdzenia zagrożenia dla ludzi i obiektu, po konsultacji telefonicznej z serwisem obsługującym system – alarm pożarowy został skasowany.
System „Parasol” stanowi ochronę dla zabytkowych budynków (wybudowanych z drewna) przed podpaleniem. Składa się on sieci ukrytych tryskaczy, oraz rurek wypełnionych gazem. W przypadku przepalenia się rurki system załącza specjalną pompę, która tłoczy wodę z podziemnego zbiornika.

awaria systemu gaszenia

(Zdjęcie archiwalne z rozruchu systemu)

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra