OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIĘCŁAWICACH

MENU

Odbiór samochodu po karosacji

W dniu 08.04.2010, o godzinie 13:00 w Maciejowicach odbył się odbiór techniczny naszego samochodu STAR 266 po ukończeniu karosacji przez firmę Lak Trans. Na spotkanie przybyli członkowie zarządu naszej OSP(Jan Janas, Marian Podymkiewicz, Zbigniew Balik, Maciej Podymkiewicz), komendant gminny Janusz Wójcik, Wójt gminy Michałowice Antoni Rumian, oraz inspektor do spraw p-poż Pan Zenon Harsze.
Na początku spotkania samochód został sprawdzony podczas „Próby wody”. Z wszystkich nasad tłocznych, oraz szybkiego natarcia została podana woda przy ciśnieniu 9 bar, następnie za pomocą autopompy zassano wodę ze zbiornika brezentowego i zatankowano zbiornik w samochodzie. Kolejną próbą było sprawdzenie wszystkich urządzeń w samochodzie w tym wysunięcie masztu oświetleniowego, oraz test lamp, halogenów, sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Należy tutaj zaznaczyć, że cała komisja ds. odbioru była pod bardzo dużym wrażeniem możliwości samochodu, a przede wszystkim profesjonalizmu jego konstruktorów. Do części technicznej, oraz formalnej nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.
Po zakończeniu spotkania przy akompaniamencie syreny w naszej remizie, oraz sygnałów z TATRY, oraz FORDA TRANSITA nasz STAR 266 wjechał do Więcławic obwieszczając, że od dnia dzisiejszego będzie stał na straży wszystkich mieszkańców naszej miejscowości (oraz gminy Michałowice)

P.S. Zarząd OSP Więcławice składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym od samego początku w sprawę sprowadzenia podwozia, oraz karosowania go. Szczególnie dziękujemy Panu Antoniemu Rumianowi, Januszowi Wójcikowi, oraz całej Radzie Gminy Michałowice!!!!

Partnerzy

debniakpl180px mipromet orkiestra